Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Iskolánk küldöttsége Székelyföldön

Az emlékműnél tartott megemlékezést Deák Ferenc, a Bod Péter Tanítóképző magyartanára nyitotta meg. A diákság nevében Fejér Bence Ákos IX. C osztályos tanuló tartott szónoki beszédet, majd Vitéz Ferenc A szívem olyan című versét Németh Máté, a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola diákja szavalta el. A tanítóképző diákjai Petőfi verseivel idézték fel a fiatalok szabadság és szerelem életérzését. Úgy emlékeztek az elődökre és a szabadságharc bajnokaira, hogy tiszteletük és korosztályuk vágyait közvetítették feléjük.

Az emlékműtől a jelenlevők a tömegsír helyén felállított kopjafákhoz vonultak, ahol az Apor Péter Szakközépiskola tanulói az alkalomhoz illő énekekkel és négy Magyari Lajos-verssel fejezték ki tiszteletüket a Nyergestető hős védői előtt, akik itt, a „Székely Thermopülén” 1849. július 31-én és augusztus elsején a bélafalvi Tuzson János őrnaggyal az élen hősies küzdelmet vívtak a túlerőben levő orosz–osztrák csapatokkal szemben.

A két kézdivásárhelyi középiskola és a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola küldöttei megkoszorúzták az általuk állított kopjafákat, majd közösen énekelték el a magyar és a székely himnuszt.