Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Kollégáknak / Hallgatóknak

Kedves Látogató Kolléga! 

Ebben a menüben óravázlatok, prezentációk, képzésekhez, továbbképzésekhez kapcsolódó anyagok megosztására kerül sor.

2018.október 17-én a 4.c osztályosok részvételével a POK kiemelt bázisintézmény program keretében bemutató órára került sor. Téma: Élet a honfoglalás korában.  A résztvevők és az érdeklődők számára a látott óra vázlata, feladatlapjai és az órán  használt PPT-k a következők: 

bemutató POK 2018

bemutató POK

 

2018. március 28-án, szerdán a tavaszi pedagógiai napok  keretében könyvtáros tanárok szakmai napjára került sor iskolánk könyvtárában bemutató könyvtári foglalkozás formájában. A bemutató 9.55-kor kezdődött, az 5.d (30 fő) osztály tanulóival. A tanulók megismerkedtek a húsvét történetével, a keresztény hagyományokkal, szokásokkal. Feldolgozásra kerültek a Nagyhét eseményei, a feltámadás misztériuma; a húsvéti bárány jelképének, egyáltalán a jelképek megismerése. Szó esett a  húsvét néprajzi vonatkozásairól, húsvéti szokásokról, a   tojásfestés hagyományos módjairól, a motívumokról.

Az órán a következő tantárgyi  koncentrációk voltak megfigyelhetőek: irodalom, néprajzi és  könyvtári ismeretek.A fejlesztett kompetencia területek közül az anyanyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, szociális kompetencia és  digitális kompetencia volt tetten érhető.

Az órát a nagyfokú aktivitás jellemezte, kooperatív csoportmunka után frontális, majd egyéni munkára is találtunk példát. 

A felhasznált Szülőföldünk-Hon és népismeret 5. osztály tankönyv mellett folyóiratok, ismeretterjesztő és kézikönyvek, a hollókői húsvétot bemutató filmbejátszás is segítette az ismeretbővítést, így az információszerzés változatos módszereit figyelhettük meg. 

Az óra céljai között szerepelt az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásának már megtanult technikái: adatkeresés, lényegkiemelés, szövegáttekintés, jegyzetelés, lexikon, illetve egyéb forráshasználat. Jelenségek összegyűjtése, adott forrásokból információgyűjtés, csoportban közös elemzés, lényegkiemelés, összegzés. Mindezek teljesültek az órán.

A legjellegzetesebb elem a kooperatív technika alkalmazása volt az órán,amely együtt járt a tanulók folyamatos aktivitásával.

A tanóra a Legyen Ön is milliomos játékkal zárult, amely egyúttal az óra összefoglalásául is szolgált.

A bemutató órán részt vevő kollégák (16 fő) a látottak komplexitását és a tanulói aktivitást méltatták az  óramegbeszélés során. Kiemelték a gyerekek aktivitása mellett a motiváltságot, fegyelmezett magatartásukat, tájékozottságukat. Méltatták az  órán megbeszélt hatalmas ismeretmennyiséget, illetve a prezentáció fontosságát. Külön örültek a milliomos játék, és az ötsoros technika megismerésének. A köszönet mellett annak adtak hangot, hogy gyakrabban kellene bemutató órákat tartani, ugyanis nagyon fontos az egymástól való tanulás lehetősége,  a személyes kapcsolat.

 

Betűrend 3.osztály

Írástörténet 8. osztály

Skip to content