Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Rólunk

Könyvtárunk iskolai könyvtár, így feladata elsősorban az intézményben folyó oktató-nevelő munka segítése, a pedagógusok és a tanulók igényének kielégítése. A tanórákkal kapcsolatos igényeken túl feladat a különböző információk adása, a szabadidő hasznos eltöltése. A gyakorlóiskolai jelleg miatt a hallgatók képzésének gyakorlati színtere is a könyvtár.

A működési szabályzat szerint a gyakorlóiskola tanulói, nevelői és egyéb technikai dolgozói korlátozás nélkül használhatják, míg a főiskolai oktatók és hallgatók csak korlátozottan, legfeljebb helyben használatra látogathatják a könyvtárat. Ennek oka az, hogy az állomány nem az ő igényeiknek megfelelően kerül alakításra.

A könyvtár alapterülete: 104 m2.
Az állomány nagysága: 36 000 könyvtári egység.

Szolgáltatások

  • Kölcsönzés (tanulóknak csak könyv)
  • Könyvtári órák
  • Könyvtári rendezvények
  • Tájékoztatási-, bibliográfiai- és adatszolgáltatás
  • Helyben használat a 35 fő befogadására alkalmas olvasóteremben
  • Internethasználat

A tanulók három hétre vihetnek el legfeljebb 3 könyvet, míg a pedagógusok minden dokumentumtípusból kölcsönözhetnek időbeli megkötés nélkül.

A tanulói kölcsönzés az S-LIB integrált könyvtári rendszer kölcsönzési moduljával történik.

Könyvtárunkban a beiratkozott könyvtári olvasók száma 1150 fő. Kölcsönzések száma 4 500, a dokumentumok helyben használatának száma 3 200 évente. A könyvtári órák száma meghaladja a 150-et.

Nyitvatartás

A kölcsönzés osztott nyitva tartással működik, külön időben zajlik a nevelők, és külön a tanulók kölcsönzése.

Felnőttek Tanulók
Hétfő – Csütörtök: 08:30-10:00 Hétfő – Csütörtök: 12:30-15:00
Péntek: – Péntek: –

Péntekenként szakértői  feladatok ellátására kerül sor az Oktatási Hivatal koordinálásában.

Elérhetőség: Bajiné Takács Margit könyvtáros tanár

                           06/52 614 581  btakacsmargo2@gmail.com

Fenntartás

A működéshez a pénzügyi fedezetet a fenntartó, a Tiszántúli Református Egyházkerület biztosítja, míg a könyvtár felügyeletét első fokon a gyakorlóiskola igazgatója látja el.

Könyvtári dokumentumok

A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata,

a A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Könyvtára Gyűjtőköri Szabályzata,

a Katalógus-szerkesztési Szabályzata,

a Könyvtár-használati Szabályzata,

a Könyvtár házirendje,

a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Könyvtára Könyvtár-pedagógiai programja,

a Tankönyvtári Szabályzat,

valamint a könyvtáros-tanár munkaköri leírása

a /kistk.hu /honlap Dokumentumok menüpontjában a Az iskolai könyvtár SZMSZ-e pontban találhatók.

 

 

Skip to content