Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Hírek

2023-03-15

Iskolánk küldöttsége Székelyföldön

Tegnap tizenkilencedik alkalommal ünnepelt együtt a Nyergestetőn a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző és a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola.

A Bod Péter Tanítóképző és a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola küldötteivel – tizenhat tanulóval és két kísérő tanárral – az 1897. augusztus 8-án felavatott emlékműnél és a tömegsír kopjafáinál idézték fel a 175 évvel ezelőtti eseményeket, Tuzson János honvéd őrnagy és maroknyi csapata hősies ellenállását az osztrák és orosz túlerővel szemben. Akárcsak az előző esztendőkben, idén is a tápióbicskei tüzérek álltak díszőrséget.

2023-03-14

Mély megrendüléssel és az örök élet reménységével tudatjuk, hogy súlyos betegség után március 4-én 46 éves korában elhunyt Egresi László, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola oktatástechnikusa. A család gyászában osztozik az iskola vezetősége, nevelőtestülete, munkatársai és tanulóifjúsága. Temetése március 17-én 13.30 órakor lesz a Bocskaikerti Köztemetőben.

Az új emelet látványtervei
2023-03-06

Az új emelet látványtervei

A debreceni Dryvit Profi Kft. nyerte azt a közbeszerzést, amit iskolánk bővítésének munkáira írtak ki. A kivitelező az iskola épületegyüttesének Vár utca felé eső szárnyán létesíti a közel hatszáz négyzetméteres második emeleti szintet. 

A tervezett fejlesztésről készült látványtervek megtekinthetők a GALÉRIÁBAN.

Egyenlegközlő jelentése
2023-02-27

Egyenlegközlő jelentése

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az egyenlegközlő nem fizetési felszólítás! Az egyenlegközlő a 2022. december 31i állapotot mutatja, melyet a számviteli törvény rendelkezései alapján az év záráshoz kapcsolódóan ki kell küldenünk a partnereknek.
A 2023. évben befizetett 2022. évi számlakiegyenlítéseket nem tartalmazza az egyenlegközlő. A pénzügyi teljesítés természetesen fel van könyvelve a 2023. évben.

Tiszántúli Református Egyházkerület Gazdasági Hivatala                                                                                                                                                             

 

A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolával
2023-02-24

A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolával

A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolába járó gyermekek szülei az iskola nyitásától a délutáni tanítási foglalkozások befejezéséig kizárólag az előcsarnokban tartózkodhatnak, nem mehetnek a folyosókra, a tantermekbe, az alagsorba. A szülők ugyanakkor jogosultak az intézménybe belépni és ott tartózkodni a következő alkalmak során: fogadóóra, szülői értekezlet, iskolai ünnepségek és rendezvények, továbbá előzeteses egyeztetés után a pedagógussal folytatott konzultáció. 

Más közoktatási intézmény tanulója nem tartózkodhat az intézményben, kivéve indokolt esetben a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája és a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma tanulóit.

Az iskola területén a személyi forgalmat a portás jogosult és köteles ellenőrizni!

(Szervezeti és Működési Szabályzat)

2023-02-20

Fogadóóra

Iskolai munkatervünk alapján március hónapban fogadóórát tartunk a folytatásban található táblázat szerint.

Frissítés!!
Juhász M. Tünde fogadóórája ma (03.01) 18:00 órától online lesz.