Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Nevelőtestületünk

Név Tanított tantárgy

Ember Sándor

igazgató

földrajz

Csontos Zoltánné

igazgatóhelyettes

matematika

Vértessy Balázs

igazgatóhelyettes

matematika, informatika

Szilágyi Tamás

lelkész

igazgatóhelyettes

munkaközösség-vezető

református hittan
Albert Andrea matematika, informatika
Bajiné Takács Margit könyvtáros, magyar nyelv és irodalom
Bajusz György testnevelés
Beláné Szekeres Éva rajz

Bencze Gábor

munkaközösség-vezető

magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Bélteki Gáborné tanító
Bodóné Vladár Edit matematika, informatika, kémia
Borsosné Lekvár Erika matematika, földrajz

Czegle Mária

munkaközösség-vezető

matematika, olasz nyelv

Csige Gabriella

tanító

Dióssyné Nanszák Andrea

tanító
Élesné Nagy Mariann Fruzsina természettudomány, biológia
Emberné Balogh Emőke magyar nyelv és irodalom

Erdei Zoltánné

munkaközösség-vezető

magyar nyelv és irodalom
Erdődiné Sándor Katalin tanító
Farkas Viktória tanító

Fehérné Szóráth Márta 

munkaközösség-vezető

tanító, református hittan

Feszner Mónika

munkaközösség-vezető

tanító
Fodor Lászlóné napközis nevelő
Galambosné Boros Judit napközis nevelő
Gábor-Tóth Ildikó magyar nyelv és irodalom
Gonda Ilona napközis nevelő
Grubisics Zsuzsanna tanító, református hittan
Halász Lívia tanító
Dr. Illésné Kovács Gyöngy Anna testnevelés
Iván Aurélné Durda Viktória tanító
Izsoóné Csikai Zsuzsanna napközis nevelő

Juhász M. Tünde

földrajz, biológia, természettudomány  
Karcza Sándorné napközis nevelő
Kálmándi Zoltánné tanító

Kiss Margit Sára

tanító

Kissné Szemző Eszter ének-zene
Kovácsné Jendrek Anikó angol nyelv
Kovács Sándor fizika
Kozma Katalin testnevelés
Kunné Sztáray Ágota angol nyelv
Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa magyar nyelv és irodalom, református hittan
Kursinszky Viola tanító
Leskó Angéla matematika, kémia
Lócska Orsolya Dóra matematika, rajz

Lovász Krisztina

munkaközösség-vezető

napközis nevelő, ének-zene, rajz, technika
Ludman Viktor testnevelés
Majorné Aranyos Ildikó napközis nevelő, ének-zene, technika
Majoros Katalin napközis nevelő
Mercsné Juhász Anikó történelem
Mezei Barna történelem
Mózes Áronné napközis nevelő, református hittan
Mózsi Éva napközis nevelő
Nagy Ágnes testnevelés

Nagy Radvány

munkaközösség-vezető

testnevelés
Nagy Zsuzsanna napközis nevelő
Németh Edit tanító
Opre Mária Krisztina technika
Ordasiné Király Csilla angol nyelv
Orosz Magdolna napközis nevelő
Rácz Klára református hittan
Ráczné Nyiri Dorottya ének-zene
Salánki Ferenc informatika
Sarkadi Ferenc testnevelés, biológia, természettudomány
Sarkadiné Halász Tímea angol nyelv
Sebestyén Éva napközis nevelő, angol nyelv
Soproni Hajnalka napközis nevelő, református hittan
Szabó Ferenc Szilárd testnevelés
Szabó Katalin Gabriella tanító
Szabó Marianna tanító
Szakál László rajz  
Szalay Mária tanító  
Szécsi Péter angol nyelv
Szécsiné Szász Enikő tanító
Szegvölgyi-Pócsik Anett magyar nyelv és irodalom
Szima Anikó angol nyelv
Szolykáné Volosinovszki Marianna tanító
Szűcsné Gali Ildikó napközis nevelő. ének-zene
Dr. Tóth Anikó ének-zene
Tóthné Orgován Zsuzsa tanító
Törökné Tóth Hajnalka napközis nevelő

Vad Péter Zsigmond

munkaközösség-vezető

ének-zene
Vértessy-Péntek Fanni tanító