Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Nevelőtestületünk

Név Tanított tantárgy
Ember Sándor
igazgató
földrajz
Csontos Zoltánné
igazgatóhelyettes
matematika
Vértessy Balázs
igazgatóhelyettes
matematika
Szilágyi Tamás
lelkész, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető
református hittan
Albert Andrea matematika, digitális kultúra
Bajiné Takács Margit könyvtáros, magyar nyelv és irodalom, dráma és színház
Bajusz György testnevelés
Beláné Szekeres Éva vizuális kultúra
Bencze Gábor
munkaközösség-vezető
magyar nyelv és irodalom, dráma és színház
Bélteki Gáborné tanító, digitális kultúra
Bodóné Vladár Edit digitális kultúra, kémia
Borsosné Lekvár Erika matematika, földrajz
Czegle Mária
munkaközösség-vezető
matematika
Csige Gabriella tanító
Dióssyné Nanszák Andrea tanító
Élesné Nagy Mariann Fruzsina természettudomány, biológia
Emberné Balogh Emőke magyar nyelv és irodalom, dráma és színház
Erdei Zoltánné
munkaközösség-vezető
magyar nyelv és irodalom, dráma és színház
Erdődiné Sándor Katalin tanító, digitális kultúra
Farkas Viktória tanító, digitális kultúra
Fehérné Szóráth Márta
munkaközösség-vezető
tanító, református hittan
Feszner Mónika
munkaközösség-vezető
tanító
Fodor Lászlóné napközis nevelő
Galambosné Boros Judit napközis nevelő
Gonda Ilona napközis nevelő
Grubisics Zsuzsanna tanító, református hittan
Halász Lívia tanító
Dr. Illésné Kovács Gyöngy Anna testnevelés
Iván Aurélné Durda Viktória tanító
Izsoóné Csikai Zsuzsanna napközis nevelő
Juhász M. Tünde földrajz, biológia, természettudomány
Karcza Sándorné természettudomány, biológia
Kálmándi Zoltánné tanító
Kiss Margit Sára tanító
Kissné Szemző Eszter ének-zene
Kovácsné Jendrek Anikó angol nyelv
Kovács Sándor fizika
Kozma Katalin testnevelés
Kunné Sztáray Ágota angol nyelv
Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa magyar nyelv és irodalom, református hittan
Kursinszky Viola napközis nevelő, ének-zene
Leskó Angéla matematika, kémia
Lócska Orsolya Dóra matematika, vizuális kultúra
Lovász Krisztina
munkaközösség-vezető
napközis nevelő, ének
Ludman Viktor testnevelés
Majorné Aranyos Ildikó napközis nevelő, ének-zene, technika és tervezés
Majoros Katalin napközis nevelő, vizuális kultúra, technika és tervezés
Mercsné Juhász Anikó történelem, állampolgári ismeretek
Mezei Barna történelem, állampolgári ismeretek
Mózes Áronné napközis nevelő, református hittan
Mózsi Éva tanító
Nagy Ágnes testnevelés
Nagy Radvány
munkaközösség-vezető
testnevelés
Nagy Zsuzsanna napközis nevelő
Németh Edit tanító
Opre Mária Krisztina technika és tervezés
Ordasiné Király Csilla angol nyelv
Orosz Magdolna napközis nevelő, technika és tervezés
Rácz Klára református hittan
Ráczné Nyiri Dorottya ének-zene
Salánki Ferenc digitális kultúra
Sarkadi Ferenc testnevelés, természettudomány
Sarkadiné Halász Tímea angol nyelv
Sebestyén Éva napközis nevelő, angol nyelv
Soproni Hajnalka napközis nevelő, református hittan
Szabó Ferenc Szilárd testnevelés
Szabó Katalin Gabriella tanító
Szabó Marianna tanító
Szakál László vizuális kultúra, hon- és népismeret
Szalay Mária tanító
Szécsi Péter angol nyelv
Szécsiné Szász Enikő tanító
Szegvölgyi-Pócsik Anett magyar nyelv és irodalom
Szima Anikó angol nyelv
Szűcsné Gali Ildikó napközis nevelő, ének-zene
Dr. Tóth Anikó ének-zene
Tóthné Orgován Zsuzsa tanító
Törökné Tóth Hajnalka napközis nevelő, technika és tervezés
Vad Péter Zsigmond
munkaközösség-vezető
ének-zene
Vértessy-Péntek Fanni tanító

 

Megszakítás